Home 星座 金牛座沒自信的那一面

金牛座沒自信的那一面

0 2426

201307051107091790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自身的物質條件。非常在意自己擁有什麼。受過長期的壓抑,造成謹慎保守及踏實的特質,意志力非常頑強。

NO COMMENTS

Leave a Reply