Home 星座 水瓶座最敏感問題

水瓶座最敏感問題

0 2579

 2

 

 

 

 

 

 

 

在水瓶座總是把話語上,用的充實和具體性。在心底頭,會一直問自己要如何去愛對方之外,最敏感就是希望生活能多刺激與變化!

 

NO COMMENTS

Leave a Reply